EVROPSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

V OBLASTI FILMOVÉ VÝCHOVY

  
 
Mezinárodní program filmové výchovy CinEd si klade za cíl zpřístupnit evropské filmy mladým divákům ve věku 6-19 let. Partnerem projektu je Asociace českých filmových klubů, která koordinuje tento program v České republice a zprostředkovává jej všem zájemcům.

 
 

O programu CinEd

CinEd nabízí na adrese www.cined.eu devět filmů, které vybírali odborníci na filmovou výchovu z partnerských zemí, jimiž jsou: Bulharsko, Česká republika, Francie, Itálie, Portugalsko, Rumunsko a Španělsko. Počet filmů se bude každý školní rok zvyšovat. Zařazeny budou také české filmy, které se v programu objeví ve školním roce 2017/2018. Filmy jsou vybírány s ohledem na zvyšování filmové gramotnosti žáků i studentů všech typů škol a jsou tudíž vhodné pro ZŠ prvního i druhého stupně, pro SŠ i VOŠ. Veškeré filmy budou postupně opatřeny metodickými materiály, otitulkovány a přeloženy do všech jazyků partnerských států včetně angličtiny. Využít je tedy budou moci ve výuce i vyučující cizích jazyků. Existuje také 6 pedagogických bonusů k filmům. Program CinEd není omezen pouze na filmovou/audiovizuální výchovu v rámci formálního vzdělávání. Je možné jej využít také v rámci volnočasových aktivit neformálního vzdělávání, určen je tedy všem pracovníkům s dětmi a mládeží, zástupcům filmových klubů apod.
 

 
 
Vzdělávací projekt CinEd je určen všem, kteří hodlají zpřístupnit mladým divákům filmové umění spojené se zvýšením jejich filmové gramotnosti. CinEd nabízí dlouhodobou spolupráci, možnost seznámení žáků a studentů s kvalitními evropskými filmy a jejich následnou analýzou. Filmy budou od září 2016 k dispozici na webové platformě projektu www.cined.eu a jsou určeny výhradně pro nekomerční projekce. Český web naleznete na cined.cz.

 
 

Program CinEd je určen pro

— učitele všech stupňů a typů škol
— filmové odborníky, profesionály, zástupce filmových klubů, všechny odborníky v oblasti filmového vzdělávání
— zprostředkovatele šíření programu CinEd mezi dětmi a mládeží

Co je nutné pro zapojení do projektu

— registrace na platformě cined.eu
— vyplnění registračního formuláře a jeho zaslání na adresu: eva.paroulkova@acfk.cz
— ​uspořádání dvou filmových projekcí ​CinEd v jednom školním roce
— ​​doporučujeme proškolení uživatelů platformy na některém z našich seminářů (viz sekce Termíny prezentací a školení CinEd - pro registrované uživatele zdarma)

Termíny prezentací a školení CinEd

CinEd a LFŠ uvádějí: Metodika filmu Ve výstavbě

3. srpna 2017 od 17:30 v Klubu kultury Uherské Hradiště
(Hradební 1198, 686 60 Uherské Hradiště)

 
Představení metodiky projektu CinEd a diskuze s režisérem José Luisem Guerínem o vzdělávacích materiálech k jeho filmu.
Této akce bude předcházet projekce snímku Ve výstavbě za účasti režiséra Josého Luise Guerína (2. 8. 2017 v 11:30 hod., Reduta, Uherské Hradiště)
Obě akce jsou vhodné jak pro pedagogy, pracovníky kin a dalších kulturních zařízení, tak pro širokou veřejnost se zájmem o možnosti rozšíření filmové výchovy v České republice.
VSTUP ZDARMA (akreditace LFŠ není nutná)
REGISTRACE NUTNÁ: prostřednictvím on-line formuláře

Případné otázky směřujte na alexandra.lipovska@acfk.cz.

CinEd, LFŠ a Free Cinema: Minikonference Metodika ve filmové výchově

3. srpna 2017 v 10:00–13:00 v Klubu kultury Uherské Hradiště
(Hradební 1198, 686 60 Uherské Hradiště)

 
Představeny budou se různé metodické přístupy v oblasti filmové výchovy na školách i mimo ně. Prezentovány budou konkrétní metodické a pedagogické materiály a další typy učebních pomůcek.

Prezentující:

CinEd

Mezinárodní program filmové výchovy CinEd zpřístupňuje evropské filmy dětem a mladým divákům ve věku 6-19 let. Českým partnerem projektu je Asociace českých filmových klubů.
 

P100

AČFK nově kinům umělecky hodnotné filmy z vlastní distribuce i z kultovního Projektu 100, které jsou opatřeny informačními a metodickými materiály. Vše pro potřeby školních projekcí.
 

Free Cinema

Free Cinema: program otevřeného filmového vzdělávání se dlouhodobě zaobírá situací nad filmovou/ audiovizuální výchovou i dalšími formami AV edukace. Vytváří metodické materiály na téma “Jak uvést film? (dětem)”

Animánie

Animánie organizuje a pořádá kulturní a vzdělávací aktivity zaměřené na film a animaci, k té také vytváří metodické materiály.
a další…
Zveme pedagogy, pracovníky kin a dalších kulturních zařízení, ale také veřejnost se zajímající se o téma filmové výchovy.
VSTUP ZDARMA (akreditace LFŠ není nutná)
REGISTRACE NUTNÁ: prostřednictvím on-line formuláře
Případné otázky směřujte na alexandra.lipovska@acfk.cz. 
 

Filmy

Aktuálně v rámci projektu CinEd nabízíme 6 filmů s českými podtitulky a 3 do českého jazyka přeložené metodické materiály. Počet filmů a překladů se postupně zvyšuje. Ve školním roce 2017/18 budou do nabídky zařazeny – vedle nových zahraničních titulů – také české filmy.

 

JIŽ OTITULKOVANÉ FILMY:


Úkryt
Bulharsko / 2011
Režie: Dragomir Sholev

Bláznivý Petříček
Francie / 1965
Režie: Jean-Luc Godard

Duch úlu
Španělsko / 1973
Režie: Víctor Erice

Začátek školního roku
Francie / 1955
Režie: Jacques Rozier
 
Světýlko
Francie / 2003
Režie: Alain Gomis

Kámen v kapse
Portugalsko / 1987
Režie: Joaquim Pinto

Jak jsem strávil konec světa

Rumunsko / 2006
Režie: Cãtãlin Mitulescu 
 
 

S TITULKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017:


Nejšťastnější dívka na světě
Rumunsko / 2009
Režie: Radu Jude

 
Ve výstavbě

Španělsko / 2001
Režie: José Luis Guerín
 
 

S TITULKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018:


Místo
Itálie / 1961
Režie: Ermanno Olmi
 
 

 
 
 

 

CinEd bude průběžně přijímat nové partnery z evropských zemí (ve školním roce 2016/2017 to bude Finsko) a také bude rozšiřovat katalog evropských filmů.
 

 
 
 

Co program CinEd nabízí

— bezplatný výběr z katalogu filmů a pedagogických materiálů online;
— bezplatné stažení filmů pro vzdělávací projekce
— po projekci je nutno vyplnit krátký dotazník

Pedagogické materiály

Doprovodné pedagogické materiály nabídnou velmi zajímavý metodický přístup. Kromě obvyklé analytické části zaměřené na záběr, scénu nebo filmovou sekvenci je pozornost věnována i jednotlivým složkám filmu jako je střih, režie nebo kamera. Cílem je poskytnout prostor pro kreativní formování vlastního estetického názoru na dílo. Originální je v českém prostředí rozšíření metodiky o přesahovou analýzu do jiných druhů umění. Důležité jsou však také kulturní přesahy, které umožňují srovnávat interpretační analýzu v různých kulturních kontextech. Materiál obsahuje návrhy konkrétních aktivit pro výuku, bohatý obrazový materiál i řadu dalších odkazů. Pedagogické materiály umožňují jedinečným způsobem plnit výstupy rámcového vzdělávacího plánu Filmové/Audiovizuální výchovy schválené MŠMT. Metodika je jednotná pro všechny partnery a reaguje na snahu Evropské unie týkající se podpory filmové gramotnosti.
 

 
 
V případě vašeho zájmu o účast v projektu nebo jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte koordinátorku projektu CinEd pro ČR Evu Paroulkovou na e-mailu eva.paroulkova@acfk.cz.

Těšíme se na spolupráci s vámi!

 
 
Program CinEd je realizován s podporou programu Europe Créative­MEDIA Evropské komise a je tvořen odborníky z partnerských zemí, v jejichž čele stojí Francouzský institut v Paříži. Hlavními partnery Francouzského institutu jsou A Bao A Qu (Španělsko), Os Filhos de Lumière (Portugalsko), GET­ Cooperativa sociale (Itálie), NexT et Macondo (Rumunsko), SEVEN (Bulharsko), Asociace českých filmových klubů ­ Association of Czech Film Clubs (Česká republika), La Cinémathèque française (Francie).​

Přidružení partneři: Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), réseau Europa Cinémas, Le Fresnoy, Institut français de Roumanie, Státní fond kinematografie (SFK), Národní filmový archiv (NFA), Instituto de la cinematografía y de las artes audiovisuales (ICAA), Instituto Cervantes, Agencia española de cooperación intenacional para el desarrollo (AECID)


 
 Design David Huspenina. Realizace nextWEB.
© Asociace českých filmových klubů 2015.
Všechna práva vyhrazena.