EVROPSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

V OBLASTI FILMOVÉ VÝCHOVY

  
 
Mezinárodní program filmové výchovy CinEd si klade za cíl zpřístupnit evropské filmy mladým divákům ve věku 6-19 let. Partnerem projektu je Asociace českých filmových klubů, která koordinuje tento program v České republice a zprostředkovává jej všem zájemcům.

 
 

O programu CinEd

CinEd nabízí na adrese www.cined.eu devět filmů, které vybírali odborníci na filmovou výchovu z partnerských zemí, jimiž jsou: Bulharsko, Česká republika, Francie, Itálie, Portugalsko, Rumunsko a Španělsko. Počet filmů se bude každý školní rok zvyšovat. Zařazeny budou také české filmy, které se v programu objeví ve školním roce 2017/2018. Filmy jsou vybírány s ohledem na zvyšování filmové gramotnosti žáků i studentů všech typů škol a jsou tudíž vhodné pro ZŠ prvního i druhého stupně, pro SŠ i VOŠ. Veškeré filmy budou opatřeny metodickými materiály, otitulkovány a přeloženy do všech jazyků partnerských států včetně angličtiny. Využít je tedy budou moci ve výuce i vyučující cizích jazyků. Program CinEd není omezen pouze na filmovou/audiovizuální výchovu v rámci formálního vzdělávání. Je možné jej využít také v rámci volnočasových aktivit neformálního vzdělávání, určen je tedy všem pracovníkům s dětmi a mládeží, zástupcům filmových klubů apod.


 
 
Vzdělávací projekt CinEd je určen všem, kteří hodlají zpřístupnit mladým divákům filmové umění spojené se zvýšením jejich filmové gramotnosti. CinEd nabízí dlouhodobou spolupráci, možnost seznámení žáků a studentů s kvalitními evropskými filmy a jejich následnou analýzou. Filmy budou od září 2016 k dispozici na webové platformě projektu www.cined.eu a jsou určeny výhradně pro nekomerční projekce.

 
 

Filmy

Zahájení projektu v ČR v září 2016 bude realizováno s devíti filmy, pět z nich bude přeloženo do češtiny.

 

JIŽ OTITULKOVANÉ FILMY:


Úkryt
Bulharsko / 2011
Režie: Dragomir Sholev

Bláznivý Petříček
Francie / 1965
Režie: Jean-Luc Godard

Duch úlu
Španělsko / 1973
Režie: Víctor Erice

Začátek školního roku
Francie / 1955
Režie: Jacques Rozier
 
Světýlko
Francie / 2003
Režie: Alain Gomis

Kámen v kapse
Portugalsko / 1987
Režie: Joaquim Pinto

Jak jsem strávil konec světa

Rumunsko / 2006
Režie: Cãtãlin Mitulescu 
 
 
 

S TITULKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017:


Krev
Portugalsko / 1989
Režie: Pedro Costa

Nejšťastnější dívka na světě
Rumunsko / 2009
Režie: Radu Jude

 
Ve výstavbě

Španělsko / 2001
Režie: José Luis Guerín
  

CinEd bude průběžně přijímat nové partnery z evropských zemí (ve školním roce 2016/2017 to bude Finsko) a také bude rozšiřovat katalog evropských filmů. 
 

Program CinEd je určen pro

— učitele všech stupňů a typů škol
— filmové odborníky, profesionály, zástupce filmových klubů, všechny odborníky v oblasti filmového vzdělávání
— zprostředkovatele šíření programu CinEd mezi dětmi a mládeží

Co je nutné pro zapojení do projektu

— registrace na platformě cined.eu
— proškolení uživatelů webu
— web je spuštěn od května 2016

Termíny prezentací a školení CinEd

28. 4. 2017 | 9:00-16:00 | Olomouc

PEVNOST POZNÁNÍ, 17. listopadu 939/7, Olomouc

CINED UKÁZKOVÝ SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY A ZÁSTUPCE KULTURNÍCH CENTER OLOMOUC

AČFK, AFO a evropský projekt CinEd Vás tímto zvou na ukázkový seminář pro pedagogy a další zájemce. Představíme Vám nabídku filmů CinEdu pro školy i kina aj. a metodiku filmové výchovy, jíž rozvinul pařížský partner projektu CinEd Cinematheque francaise. Seminář proběhne v rámci 52. Mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia film Olomouc.
VSTUP NA SEMINÁŘ JE ZDARMA,
REGISTRACE NUTNÁ: prostřednictvím on-line formuláře

SEMINÁŘ JE URČEN

- pedagogům se zájmem o filmovou/ audiovizuální výchovu
- kulturním pracovníkům, kinařům, knihovníkům, organizátorům veřejných projekcí lektorům volnočasových aktivit
- studentům vysokých škol se zájmem o filmovou výchovu
- všem dalším zájemcům

Předběžný program semináře

09:00-09:30 registrace
09:30-09:50 Představení projektu CinEd – nabídka, cíle a metody, zdroje informací
09:50-12:00 Úvod k filmu Bláznivý Petříček – důvody výběru, základy filmové analýzy pro školní mládež, interkulturní odkazy, možnosti interpretace
12:00-13:00 přestávka na oběd
13:00-14:50 projekce filmu Bláznivý Petřiček (r. Jean-Luc Godard, 1965)
14:50-15:30 závěrečné komentáře a dotazy
15:30 -16:30 reflexe a připomínky k semináři

V případě dotazů spojených s registrací kontaktujte Alexandru F. Lipovskou na adrese alex.lipovska@gmail.com. V případě dalších dotazů kontaktujte koordinátorku projektu Evu Paroulkovou na adrese eva.paroulkova@acfk.cz.

Těšíme se na Vás!​
 

Co program CinEd nabízí

— bezplatný výběr z katalogu filmů a pedagogických materiálů online;
— bezplatné stažení filmů pro vzdělávací projekce
— po projekci je nutno vyplnit krátký dotazník

Pedagogické materiály

Doprovodné pedagogické materiály nabídnou velmi zajímavý metodický přístup. Kromě obvyklé analytické části zaměřené na záběr, scénu nebo filmovou sekvenci je pozornost věnována i jednotlivým složkám filmu jako je střih, režie nebo kamera. Cílem je poskytnout prostor pro kreativní formování vlastního estetického názoru na dílo. Originální je v českém prostředí rozšíření metodiky o přesahovou analýzu do jiných druhů umění. Důležité jsou však také kulturní přesahy, které umožňují srovnávat interpretační analýzu v různých kulturních kontextech. Materiál obsahuje návrhy konkrétních aktivit pro výuku, bohatý obrazový materiál i řadu dalších odkazů. Pedagogické materiály umožňují jedinečným způsobem plnit výstupy rámcového vzdělávacího plánu Filmové/Audiovizuální výchovy schválené MŠMT. Metodika je jednotná pro všechny partnery a reaguje na snahu Evropské unie týkající se podpory filmové gramotnosti.
 

 
 
V případě vašeho zájmu o účast v projektu nebo jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte koordinátorku projektu CinEd pro ČR Evu Paroulkovou na e-mailu eva.paroulkova@acfk.cz.

Těšíme se na spolupráci s vámi!

 
 
Program CinEd je realizován s podporou programu Europe Créative­MEDIA Evropské komise a je tvořen odborníky z partnerských zemí, v jejichž čele stojí Francouzský institut v Paříži. Hlavními partnery Francouzského institutu jsou A Bao A Qu (Španělsko), Os Filhos de Lumière (Portugalsko), GET­ Cooperativa sociale (Itálie), NexT et Macondo (Rumunsko), SEVEN (Bulharsko), Asociace českých filmových klubů ­ Association of Czech Film Clubs (Česká republika), La Cinémathèque française (Francie).​

Přidružení partneři: Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), réseau Europa Cinémas, Le Fresnoy, Institut français de Roumanie, Státní fond kinematografie (SFK), Národní filmový archiv (NFA), Instituto de la cinematografía y de las artes audiovisuales (ICAA), Instituto Cervantes, Agencia española de cooperación intenacional para el desarrollo (AECID)


 
 Design David Huspenina. Realizace nextWEB.
© Asociace českých filmových klubů 2015.
Všechna práva vyhrazena.