Asociace českých
filmových klubů 
 
Sdružujeme téměř stovku filmových klubů a 7 000 členů po celé České republice. Distribuujeme umělecky hodnotné filmy. Pořádáme filmový festival Letní filmová škola Uherské Hradiště a přehlídku Projekt 100. Udělujeme Výroční ceny AČFK. Jsme partnerem mezinárodního projektu filmové výchovy CinEd. Pracujeme se zmrzlinou.

 

Filmové kluby

Kdo jsme
a co děláme?


Filmové kluby v českých kinech pravidelně organizují projekce artových filmů, lektorské úvody a besedy s tvůrci. Promítání se obvykle konají v předem určené dny, některé filmové kluby navíc pro své členy pořádají vlastní filmové přehlídky a semináře.

ČÍST VÍCE


 
 

Staň se členem filmového klubu

Členem AČFK je každý, kdo vlastní členský průkaz AČFK, který je k prodeji na pokladnách kin, popř. u vedoucích filmových klubů. S členským průkazem je možné využívat slev na všechna artová představení pořádaná filmovými kluby v ČR. Dále je možné využít slev a výhod na filmových akcích v České republice, jejichž seznam pravidelně aktualizujeme zde.

Historie klubového dění

První sezóna činnosti klubů byla zahájena v roce 1963 a do klubového hnutí se hned první rok zapojilo 87 filmových klubů. Na přelomu zimy a jara 1964 je Klub přátel filmového umění přejmenován na Československou federaci filmových klubů (ČFFK). V roce 1967 se činnost ČFFK rozšiřuje i o práci s mládeží.

Tzv. politická normalizace první poloviny 70. let postihla i klubové hnutí. 31. května 1974 byla Československá federace filmových klubů úředně zrušena. Zcela pod kontrolou státu byla v červnu 1976 vytvořena Rada československých filmových klubů.

Přestože se stát pokouší činnost jednotlivých klubů si podřídit administrativně i ideologicky, mnohým klubům se daří vymanit se z tohoto sevření a pokouší se často s úspěchem o vlastní dramaturgickou cestu, čehož výsledkem je, že na konci 80. let existovalo v Československu na 250 filmových klubů se 100 tisíci individuálními členy.

Kvalitativní posun přinesly politické změny po roce 1989. V roce 1993 vznikla rozdělením ČFFK Asociace českých filmových klubů (AČFK), která se v roce 1995 odpoutala od Národního filmového archivu a stala se nezávislým občanským sdružením. AČFK je tvořena filmovými kluby, jejichž valná hromada volí na tříleté období svůj řídící orgán, Radu AČFK, a ta si volí svého předsedu. V roce 2006 pak byla zřízena výkonná produkce, která realizuje projekty AČFK, nejprve se sídlem v Uherském Hradišti, nyní v Olomouci. K projektům v současné době patří především organizace a zajištění Letní filmové školy v Uherském Hradišti, Projektu 100 a filmové distribuce. Aktuální počet členských filmových klubů najdete zde. AČFK je členem Mezinárodní federace filmových klubů (FICC). 
O artovou produkci je čím dál větší zájem. Města si své kluby hýčkají a vzniká řada nových.
Petr Korč — 1. místopředseda Rady AČFK / FK Frýdek-Místek


Rada AČFK

V období mezi valnými hromadami řídí činnost Rada AČFK a její předseda. Předseda Rady AČFK je statutárním zástupcem AČFK, zastupuje AČFK navenek a jedná jejím jménem. K zastupování AČFK v dílčích záležitostech je zmocněn 1. místopředseda Rady AČFK. Rada je ve svém rozhodování samostatná a řídí se platnými zákony, stanovami, usneseními valné hromady a vnitřními předpisy AČFK. Její volební období je tříleté. Pro realizaci projektů AČFK je zřízena výkonná produkce se sídlem v Olomouci, kterou řídí předseda Rady AČFK.

Přehled členů Rady AČFK:

Radana Korená
předsedkyně Rady AČFK
(FK Kopřivnice)

Petr Korč
1. místopředseda Rady AČFK
(FK Frýdek-Místek)

Radek Pernica
člen Rady AČFK
(FK Boskovice)

 
Marcel Řimák
člen Rady AČFK
(FK Hodonín)

Naďa Hetešová
členka Rady AČFK
(FK Jablonec n.N.)

Jitka Donátová
členka Rady AČFK
(FK Pardubice)

 
Máte-li nějaké podněty či připomínky k činnosti AČFK, můžete kontaktovat členy Rady na adrese: rada@acfk.cz. 
 

Výroční ceny


Nová podoba Výroční ceny Asociace českých filmových klubů je součástí vizuálního stylu AČFK, který rozvíjí osvěžující zmrzlinové téma. Výroční ceny AČFK se udílí na Letní filmové škole Uherské Hradiště významným režisérům, filmovým profesionálům a zástupcům filmových klubů.


Přehled udílených cen

 

 
 

Výroční ceny AČFK udělené na Letní filmové škole Uherské Hradiště

2018 

Bahman Ghobadi - Za hrané filmy i dokumenty, které s nebývalou intenzitou analyzují minulost, současnost i budoucnost kurdského národa.

Meir Lubor Dohnal - Za mimořádný scenáristický talent, s nímž v 60. letech otevíral dveře novému slovenskému filmu, a laskavou velkorysost, s níž o čtyři desítky let později začal otevírat dveře mladým talentům filmu českého.

Iva Janžurová - Za půlstoletí filmové práce, v níž vrchovatou měrou zúročila svůj mimořádný a nesmírně všestranný herecký talent.

Petr Korč - Za úspěšné vedení filmového klubu ve Frýdku-Místku a dlouholetou práci v Radě AČFK, zejména za stabilizaci Asociace českých filmových klubů v jednom z nejsložitějších období její historie.

Mike Leigh - Za úctyhodnou kariéru plnou filmů reflektujících komplikovanost mezilidských vztahů, které vychází z britské divadelní tradice i sociálního realismu a jsou natočeny se svrchovanou autorskou suverenitou.

2017


Jan Svěrák
- Za čtvrtstoletí filmové práce, která představuje ojedinělé spojení vysoké filmové kvality s diváckou atraktivitou.

Magda Vášáryová
- Za jedinečné propojení jemnosti a suverenity hereckého výrazu a fascinující kariéru zasvěcenou nejen filmu.

Jan Troell
- Za výjimečnou a kompaktní filmografii silně spjatou se švédskou historií i společností.

Wojciech Smarzowski
- Za nekompromisní obrazy polské společnosti a jejích historických zkušeností, které zůstávají univerzální a aktuální i pro diváky jinde ve světě.

Radovan Novotný (in memoriam) - Za dlouholetou podporu a nadšení pro kulturu v Novém Boru, za příkladné vedení kina a vzornou spolupráci s filmovým klubem.


2016

Julie Taymorová
- Za mimořádnou a mimořádně úspěšnou práci na poli výtvarného umění, scénografie, divadla, muzikálu a filmu.

Ivan Passer
- Za celoživotní boj o zachování umělecké svobody jak v československé, tak exilové tvorbě.

Emília Vášáryová
- Za vnímavé ztvárňování všech odstínů ženskosti, které více než půlstoletí představuje v divadle, televizi i na filmovém plátně.

Zdeňek Fiala
- Za dlouholetou práci ve Filmovém klubu Slavičín, zejména za jeho soustavnou činnost s mladými lidmi v rámci projektu Film a škola.
 


2015


Mika Kaurismäki
- Za zásadní roli v utváření moderní finské kinematografie a výjimečné propojení domácích a globálních témat.

Mohsen Makhmalbaf
- Za klíčovou roli pro vývoj íránského filmu a jedinečný cit a humanismus zkoumající hrdiny v mezních situacích, stejně jako samotné filmové médium.

Helena Třeštíková
- Za citlivost, vnímavost a empatii, s nimiž sleduje osudy svých obyčejných i neobyčejných hrdinů a skládá jejich prostřednictvím obraz našeho skutečného světa.

Boleslav Polívka - Za dlouhou a úspěšnou cestu od klauna k herci, který s pozoruhodnou citlivostí dokáže zachycovat i ty nejniternější stránky lidské povahy.

Michael Málek - Za dlouholetou výraznou spolupráci s filmovými kluby i Letní filmovou školou, od složitých let předlistopadové éry až do současnosti.

2014

Peter Greenaway
- Výroční cena AČFK za mimořádnou celoživotní odvahu neustále hledat hranice a limity filmu.

Josef Somr
- Výroční cena AČFK za bezmála pět desítek let pokorné a strhující herecké práce, bez níž by český film nebyl tím, čím je.

Jan Kastner
- Výroční cena AČFK za dlouholetou spolupráci ve výkonných orgánech Rady AČFK a zejména za mnohaleté vedení filmového klubu v Plzni.

Bertrand Tavernier
- Výroční cena AČFK za propojení sociálního realismu a politické kritiky, založené na humanistickém přístupu a citlivém ztvárnění postav.
 

2013


Allan Starski
- Výroční cena AČFK za dosažení mistrovských výsledků v oblasti filmové scénografie, která v jeho pracích dosáhla nejen světové úrovně, ale rovněž dokazuje, že není pouhou kulisou filmových příběhů, ale rovnocennou filmovou složkou, jež má i značný dramaturgický potenciál.

Jerzy Hoffman - Výroční cena AČFK za přínos světové kinematografii v oblasti filmové režie, obzvláště pak za bravurní zvládnutí náročného filmového žánru, jenž bezpochyby historický film ztělesňuje, jakož i za skutečnost, že pod svojí nekompromisní režisérskou taktovkou dokázal za mnoho let tvůrčí práce ukočírovat desítky hereckých osobností, stovky koní, tisíce statistů i početné filmové štáby.

Goran Paskaljevič - Výroční cena AČFK za výjimečně citlivé mapování života v komplikovaném balkánském prostoru a za přirozený humanismus prostupující v různých podobách celou jeho filmografii.

Pedro Costa - Výroční cena AČFK za vytvoření svébytné autorské poetiky nemající v současné světové kinematografii obdoby, za neustálé zkoumání prchavé hranice mezi hraným filmem a dokumentem a za výjimečně empatické zobrazení současných portugalských hrdinů z nižších společenských vrstev.

Jan Starý - Výroční cena AČFK za oddanost klubovému hnutí, Letní filmové škole a zejména za tři desítky let vedení filmového klubu v Písku.

Vojtěch Jasný - Výroční cena AČFK za hlubokou lidskost, kterou jsou prodchnuty jeho snímky, za filozoficky inspirující vnímání světa, silný morální rozměr jeho příběhů, výjimečnou vizualitu a nekonečnou touhu po pravdě a spravedlnosti, kterou je prodchnuta nejen jeho filmografie ale i celá jeho život.

2012


Carlos Saura
- Výroční cena AČFK za kreativní zobrazení času v lidské psychice.

Martin Šulík - Výroční cena AČFK za humanismus, citlivost, provokativní spiritualitu a přemýšlivost svých filmů.

Marcel Římák - Výroční cena AČFK za dlouholetou práci ve Filmovém klubu Veselí nad Moravou, zejména za pravidelnou organizaci seminářů ruského a asijského filmu.

Abbás Kiarostamí - Výroční cena AČFK za klíčovou roli v přiblížení íránské kinematografie světu, za výjimečný humanismus a schopnost soucítění s tím nejobyčejnějším hrdinou, za exotickou a přece blízkou poezii obrazů malovaných filmovou kamerou.

István Szabó - Výroční cena AČFK za celoživotní přínos maďarské kinematografii a za dlouhodobé a autorsky výjimečné mapování komplikované a krvavé historie středoevropského prostoru, ve kterém žijeme.

2011


Otakar Vávra - Zvláštní cena LFŠ k životnímu jubileu. 

Emir Kusturica - Výroční cena AČFK za významný přínos evropské kinematografii a emancipaci autorské kinematografie zemí bývalé Jugoslávie, výjimečnou obrazotvornost a kolorit filmů, které ovlivnily generace (nejen) českých diváků.

Fero Fenič
- Výroční cena AČFK za ojedinělý tvůrčí vklad snímků, které nepodléhaly diktátu normalizační estetiky a také za vytvoření výjimečného producentského a festivalového zázemí vytvořeného pro filmaře po roce 1989.

Pavel Pták
- Výroční cena AČFK za zásluhy o zásadní rozvoj klubového hnutí a dlouholetou práci pro Asociaci českých filmových klubů.

Aki Kaurismäki
- Výroční cena AČFK za celoživotní inspirativní přínos evropské autorské filmové tvorbě, uhrančivou a melancholickou poctu finské duši, němým filmům a hrdinům, rock’n‘rollu a zašlým časům.

2010


Stanislav Szomolányi
- Cena za inovativní přístup k možnostem uměleckého ztvárnění obrazu a posun kameramanské práce v tvůrčím vidění světa a společnosti.

Ken Loach - Cena za věrné a precizní zpracování osudů hrdinů a postav svých filmů v komplexu společenské a globální situace moderní společnosti.

František Šmahel - Cena za dlouholetou práci ve Filmovém klubu v Ústí n. Labem a dále za nadstandardní přístup k filmovému materiálu a práci v depozitu AČFK.

Béla Tarr - Cena za celoživotní nesmlouvavý přístup k vizualitě, autorskému filmu a přínos současné modernistické evropské kinematografii.

Fridrik Thór Fridriksson - Cena za propojování lokálních islandských a světových témat a přínos evropské kinematografii.

2009


Jaco van Dormael - Cena za dlouhodobý humanistický přístup k tématům a postavám svých filmů, zejména při portrétování lidí s mentálním či fyzickým handicapem a jejich výjimečné umělecké ztvárnění.

Ondrej Šulaj - Cena za výrazný podíl na formování československé a později slovenské kinematografie, za scénáristické i režijní kvality a institucionální podporu a rozvoj slovenské filmové tvorby po roce 1989.

Václav Vorlíček
- Cena za inovace v žánrovém profilu české bláznivé komedie a pohádky a odvahu v experimentování s trikovými postupy v komediálním žánru.

Raoul Servais
- Cena za rozvoj animačních postupů a rozvíjení jasné autorské linie a unikátního spojení animovaného filmu s hranou tvorbou.

Jaromíra Pilařová
- Cena za osobní přínos českému klubovému hnutí, dlouhodobou práci v revizní komisi AČFK a Filmovém klubu Sokolov.

2008


Jan Švankmajer - Cena za výrazné celoživotní dílo v oblasti české animované tvorby a přínos českému surrealistickému hnutí.

Juraj Jakubisko - Cena za celoživotní přínos československému filmu a rozvíjení poetiky nové vlny ve svébytném, umělecky svrchovaném díle.

Peter Dubecký - Cena za dlouholetou podporu a spolupráci na Letní filmové škole, Projektu 100 a rozvíjení vztahů českých a slovenských klubových aktivit.

Doris Grozdanovičová - Cena za výraznou činnost v počátcích klubového hnutí v Československu.

Jan Joukal - Cena za dlouholetý přínos klubovému hnutí a jeho rozvoj od 70. let do současnosti.

Julio Medem - Cena za modernizaci filmových vyprávěcích postupů magického realismu a španělské/baskické kinematografie.

Amos Gitai - Cena za umělecké postižení citlivých politických a kulturních souvislostí blízkovýchodní otázky.

2007


Rudolf Fiedler - Cena za osobní přínos klubovému hnutí.

Jan Lukeš - Cena za dlouholetou pomoc při organizování LFŠ.

Jerzy Stuhr - Cena za osobní umělecký přínos evropské a světové kinematografii.

Hector Babenco - Cena za osobní přínos světové kinematografii.

Eldar Nikolajevič Šengelaja - Cena za osobní umělecký přínos světové kinematografii.

Dušan Hanák - Cena za osobní přínos československé a slovenské kinematografii.

2006


Jan Jíra - Cena za osobní přínos klubovému hnutí.

Pavel Landovský - Cena za osobní přínos československé a české kinematografii.

Václav Havel - Cena za přínos československé a české kinematografii.

Pavel Koutecký - Cena za výrazný přínos českosl. a českému dok. filmu.

Jindřich Štreit - Zvláštní cena za dlouholetou spolupráci při zajišťování LFŠ.

Rustam Ibragimbekov - Cena za osobní umělecký přínos světové kinematografii.

Eduard Artěmjev - Cena za osobní umělecký přínos světové kinematografii.

Souleyman Cissé
- Cena za osobní umělecký přínos světové kinematografii.

2005


Mira Haviarová - Cena za osobní přínos klubovému hnutí.

Jan Němec - Cena za osobní přínos československé a české kinematografii.

Věra Chytilová - Cena za osobní přínos československé a české kinematografii.

Piotr Kotowski - Cena za dlouholetou spolupráci při zajišťování LFŠ.

Waldemar Pia´tek - Cena za dlouholetou spolupráci při zajišťování LFŠ.

Fernando Arrabal - Cena za osobní umělecký přínos evropské kinematografii.

Andrzej Źulawski - Cena za osobní umělecký přínos evropské kinematografii.

2004


Eva Kačerová - Cena za osobní přínos klubovému hnutí.

Vojtěch Jasný - Cena za osobní přínos československé a české kinematografii.

Juraj Herz - Cena za osobní přínos československé a české kinematografii.

Jiří Králík - Zvláštní cena u příležitosti 30. let LFŠ.

Terry Gilliam - Cena za osobní umělecký přínos evropské kinematografii.

Terry Jones - Cena za osobní umělecký přínos evropské kinematografii.

2003


Boris Jachnin - Cena za osobní přínos klubovému hnutí.

Ivan Sklovský - Cena za osobní přínos klubovému hnutí.

Jiří Krejčík - Cena za osobní přínos československé a české kinematografii.

Alain Robbe-Grillet - Cena za osobní umělecký přínos evropské kinematografii.

Krzysztof Zanussi - Cena za osobní umělecký přínos evropské kinematografii.

2002


Milan Líčka - Cena za osobní přínos klubovému hnutí.

Miroslav Ondříček - Cena za osobní um.přínos československé a české kinematografii.

A.J.Liehm - Cena za osobní přínos československé a české kinematografii.

Ebrahim Forouzesh - Cena za osobní umělecký přínos světové kinematografii.

2001


FK Aero Praha - Cena nejaktivnějšímu filmovému klubu.

Jan Tydlitát - Cena za osobní přínos klubovému hnutí.

Jaromil Jireš - Cena za osobní umělecký přínos světové kinematografii.

Dušan Makajev - Cena za osobní umělecký přínos světové kinematografii.

Jos Stelling - Cena za osobní umělecký přínos světové kinematografii.

2000

Galina Kopaněva - Cena za dlouholetou činnost pro české filmové kluby.

Výroční ceny AČFK udělené na Finále Plzeň


2014 Hořící keř - Agnieszka Holland a Show! - Bohdan Bláhovec

2013 Ve stínu - David Ondříček a Láska v hrobě - David Vondráček

2012 Alois Nebel - Tomáš Luňák a Pod sluncem Tma - Martin Mareček

2011 Pouta - Radim Špaček a Katka - Helena Třeštíková

2010 Protektor - Marek Najbrt a Zapomenuté transporty do Polska - Lukáš Přibyl

2009 Karamazovi - Petr Zelenka a Občan Václav Havel - Pavel Koutecký a Miroslav Janek

2008 Tajnosti - Alice Nellis

2007 Pravidla lži - Robert Sedláček

2006 Toyen - Jan Němec

2005 Mistři - Marek Najbrt

2004 Nuda v Brně - V. Morávek, Č.Kopecký, J.Budař

2003 Rok ďábla - Petr Zelenka

2002 Divoké včely - Bohdan Sláma

2001 Samotáři - David Ondříček

2000 Ene Bene - Alice Nellis

1999 Návrat idiota - Saša Gedeon

1998 Knoflíkáři - Petr Zelenka 

Projekt 100

Velké filmy
na velkém plátně


Mimořádně kvalitní, oceňovaná díla světové a české kinematografie, restaurovaná a v digitální podobě. Filmová klasika i kultovní filmy 90. let.


PŘEJÍT NA OFICIÁLNÍ WEB

 

Letní filmová škola
Uherské Hradiště

Vaše filmová
all inclusive


Svébytný druh festivalu se čtyřicetiletou tradicí. Jedinečná atmosféra oceňovaná slavnými hosty i méně slavnými návštěvníky.


PŘEJÍT NA OFICIÁLNÍ WEB


Design David Huspenina. Realizace nextWEB.
© Asociace českých filmových klubů 2015.
Všechna práva vyhrazena.